Leegpompen, reinigen en ontsmetten regenputten

Hiervoor wordt geen voorafgaand plaatsbezoek gedaan of offerte opgemaakt.
De prijs is afhankelijk van de grote van de put, de vervuilingsgraad en de plaats van uitvoering (woonplaats).
Reinigingswerken worden steeds in regie uitgevoerd. De regenput zelf wordt altijd betreden, zodat we een goed zicht hebben op de vervuiling en eventuele schade aan de put. Dit gebeurt altijd op een veilige manier, zijde met een voorafgaande meting op gevaarlijke gassen. Indien nodig betreden we de put met adembescherming.

Opkuis na brand of waterschade

Allcleaning biedt een 7/7 tussenkomst voor opkuis na brand/rookschade of waterschade.
Hiervoor komen we steeds een prijsofferte opmaken, na goedkeuring van de verzekeringsmaatschappij gaan we onmiddellijk van start. Wij bieden een totaalservice, dit wil zeggen dat we zowel de reiniging, schilderwerken, dakwerken, schrijnwerk, e.d. op ons nemen.
Als klant dient u voor niets te kijken.
Bij wateroverlast kunnen we zowel groot debiet pompen aanleveren, maar kunnen we ook met speciale waterstofzuigers de woning onmiddellijk droog zuigen en het water wordt rechtstreeks naar buiten afgevoerd.  

Opkuis na bouw of verbouwingswerken

Hiervoor werken we zowel voor particulieren, zelfstandigen, immo als syndicus kantoren
Voor opleveringen maken we ook een verslag op met de aanwezige gebreken of schadegevallen, dit is zeker verstandig om nadien geen problemen na de oplevering te krijgen.
Wij reinigen dan ook het totaalproject, ramen, deuren, vloeren, wanden, plafond, traphallen, e.d. Voor deze projecten wordt er een offerte opgemaakt, afhankelijk van de situatie een vaste of richtprijs.

Schilderen van gevels en daken

Door onze ervaring schilderen we probleemloos uw dak of gevel. Voorafgaand dat we de schilderwerken starten komt een deskundige ter plaatse om de verfsoort en werkwijze te bepalen. Als we dit advies mogen uitvoeren krijgt u 10 jaar garantie op de werken.

Reinigen ventilatiekanalen particuliere woningen

Om de klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben we hiervoor ook een opleiding gevolgd. 

Wist u trouwens dat een ventilatiesysteem en de filters geregeld moeten gecontroleerd, vervangen en gereinigd worden? Interesse in onze dienstverlening?

Vraag uw reiniging aan.

Kleine voegwerken

Na gevelreiniging kan er bij oudere huizen voegwerk loskomen, indien gewenst doen wij kleine voegwerken mits een extra tegemoetkoming.

Chemisch technisch reinigen en coaten luchtcondensors

U wilt de levensduur van een condensor verlengen en een optimale warmteoverdracht behouden. Dat vraagt om een jaarlijkse reiniging van de lamellen én het aanbrengen van een beschermende coating.

Asbest verwijderen

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de woningbouw gebruikt werd. Het is opgebouwd uit kleine vezels die u met het blote oog niet kunt zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden. Ze veroorzaken allerlei asbestgerelateerde ziekten en kanker. Die ziekten treden meestal pas 20 tot 40 jaar na de eerste blootstelling aan asbest op.


Sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken.

2 soorten

  • Hechtgebonden asbest (vast asbest): hier zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal (bv. asbestcementen golfplaten, leien of buizen). Zolang dat asbest in goede staat is en niet onvoorzichtig wordt bewerkt, komen er nauwelijks vezels vrij.
  • Niet-hechtgebonden asbest (los asbest): hier zitten de vezels min of meer los (bv. asbesthoudende kachelkoord of plaaster-isolatie met juten doek rond isolatiebuizen). De vezels komen dus gemakkelijk vrij, zeker als het materiaal beschadigd is of gemanipuleerd wordt.

 

Wilt u helemaal niets te maken hebben met het asbesthoudend materiaal omdat u de risico’s voor uw gezondheid vreest? In dat geval is het aangewezen om Allcleaning de asbest meteen af te laten voeren. De kosten die in rekening worden gebracht voor het storten van asbest kunnen variëren van gemeente tot gemeente. Enkele gemeenten vragen voor het storten van asbest geen kostprijs terwijl deze bij andere gemeenten kan oplopen tot wel 25 euro per 100 kilogram. Hier dient u dan ook zeker en vast rekening mee te houden.