Afhankelijk van de resultaten van de inspectie moet een luchtkanaal reiniging of zelfs een reiniging van het hele luchtbehandelingssysteem (luchtkanalen, luchtgroep, systeemelementen) uitgevoerd worden.

 

De luchtkanaalreiniging wordt uitgevoerd zoals beschreven in de norm EN 15780. Tijdens de luchtkanaalreiniging wordt het luchtbehandelingssysteem afgezet. Bepaalde systeemcomponenten kunnen gedemonteerd en desgewenst vervangen worden, zoals flexibele slangen. Toezichtluiken en reinigingsluiken moeten geplaatst worden indien nodig (EN 12097).

 

Verschillende methodes (droge en natte) kunnen gebruikt worden om luchtkanalen te reinigen. Een droge luchtkanaalreiniging gebeurt met mechanische borstels.

 

 

Tijdens de luchtkanaalreiniging wordt het losgemaakte vuil afgezogen met een extractor. Een extractor of extractieventilator is een sterke ventilator die genoeg kracht bezit om het vuil uit de luchtkanalen te zuigen. Het vuil blijft in een filter achter.

 

Een luchtkanaalreiniging kan onderverdeeld worden in 6 fases:

1. Planning:
Tijdens deze fase wordt duidelijk gemaakt wat het opzet is. Ontwerpplannen worden bekeken.

2. Inspectie:
De inspectie heeft als doel om eventuele problemen exact te kunnen inschatten. Vaak is een visuele inspectie (zicht of camera) genoeg. Soms dienen veegmonsters (stof en micro-organismen) genomen te worden.

3. Offerte:
Na de inspectie wordt een voorstel uitgewerkt. Dit voorstel omvat een stappenplan en een reinigingsprogramma, waarin beschreven staat welke methode zal gebruiken worden en welke maatregelen zullen genomen worden tijdens de werkzaamheden om zoveel mogelijk hinder te vermijden en te verhinderen dat het losgemaakte vuil zich verspreidt in de omgeving.

4. Luchtkanaalreiniging:
De luchtkanaalreiniging (EN 15780) wordt uitgevoerd zoals beschreven in de offerte. Tijdens de luchtkanaalreiniging wordt het luchtbehandelingssysteem afgezet. Bepaalde systeemcomponenten kunnen gedemonteerd en desgewenst vervangen worden, zoals flexibele slangen. Toezichtluiken en reinigingsluiken moeten geplaatst worden indien nodig (EN 12097).

5. Evaluatie:
Na de luchtkanaalreiniging volgt een evaluatie. Dit kan opnieuw met visuele of video-inspectie.

6. Opvolging:
Na oplevering wordt een opvolgingstraject afgesproken, waarbij meestal een jaarlijkse luchtkanaalinspectie wordt voorgesteld.

 

 

REINIGING VENTILATIESYSTEEM WAAROM, WANNEER EN HOE?


Waarom moet mijn ventilatiesysteem gereinigd worden?


Verontreinigde luchtkanalen en ventilatiesystemen (bijvoorbeeld balansventilatiesystemen, warmtewisselaars, systeem D, maar ook raamroosters en ventielen) zijn een broedplaats voor schimmelsporen, bacteriën, fijn stof, pollen, en andere schadelijke afzettingen die kunnen leiden tot een slechte luchtkwaliteit. De gevolgen hiervan kunnen uiteenlopen van ziektes tot chronische aandoeningen aan de luchtwegen en een algehele zwakkere gezondheid. Regelmatig de ventilatiesystemen reinigen kan dit echter eenvoudig voorkomen. Eurocleaning heeft voor elk type luchtkanaal een passende oplossing en wij adviseren u graag over de reiniging van uw ventilatiesysteem.

De vervuilde lucht in uw huis wordt afgevoerd door uw ventilatiesysteem Vaak is dit een WTW-installatie (Warmte Terug Win) of een balansventilatiesysteem. Het ventilatiesysteem geeft de warmte van deze lucht aan de binnenkomende lucht? Die heeft daardoor dezelfde temperatuur als de lucht in huis. Dit is comfortabel en u bespaart energie.
Laat daarom regelmatig uw Balansventilatiesysteem reinigen. Uw ventilatiesysteem werkt dan beter en gaat langer mee. U voorkomt hiermee wel 10% capaciteitsverlies in een jaar.
Het schoonmaken van de ventielen alleen is niet genoeg. De monteur zorgt voor grondige en professionele reiniging van de luchtkanalen van uw installatie. Hij zorgt ook voor onderhoud en afstelling van de motor en afzuigers. Zo weet u zeker dat uw ventilatiesysteem altijd voor genoeg schone lucht zorgt.

 

Laat uw ventilatiesysteem reinigen bij:
*als de laatste keer 4 jaar of langer geleden is,
*bij hoge luchtvochtigheid in huis,
*als u last heeft van schimmel in uw badkamer,
*bij allergie, hoesten, branderige ogen of een droge keel.

 


Goed om weten: bent u eigenaar van meerdere huizen of appartementen? Bent u syndicus en overweegt u de reiniging van meerdere ventilatiesystemen tegelijk? Neem dan contact met ons op om uw project samen in detail te bekijken.